Automatisere innformasjonsflyt

Digitalisering og automatisering | for Signum AS
Prosjekt
Effektivisere og automatisere prosesser fra kunden bestiller befaring, til vinduer og dører er montert av snekker. Sende ut automatiske oppdateringer til administrasjon og kunder underveis i prosessen, og varsle ved forsinkelser og endringer. Forenkle og effektivisere administrasjon.
Mitt bidrag
Satt opp og tilpasset prosjektstyringsverktøy som forenklet og automatiserte rutiner med nye kunder, og sparer administrasjonen for mye manuelt arbeid og tid.

Lagde en tilpasset integrasjon mellom prosjektledelsesverktøy og epost system. Som gir kunder mer og riktig informasjon raskt, og administrasjonen bedre oversikt. Systemet sendte automatisk varsler og oppdateringer når datoer for befaring, leveranser, eller montering blir endret, så alle får den informasjonen de trenger med en gang.

Opprettet rutiner i prosjektstyringsverktøyet som automatisk fordeler oppgaver og informasjon, som lettet trykket på ledelsen, gav bedre oversikt og sparte bedriften for mye manuelt arbeid og tid.